2020-10-25 info@barngis.slu.se

Kontakta oss

 

Kerstin Nordin

Landskapsarkitekt LAR/MSA

 

Institutionen för stad och land

Box 7012

750 07 Uppsala

 

Telefon:018-67 20 87
E-post: kerstin.nordin@slu.se

 

Ulla Berglund

Universitetslektor

 

Institutionen för stad och land

Box 7012

750 07 Uppsala

 

Telefon:018-67 25 39
E-post: ulla.berglund@slu.se 
www.milonic.com