2020-10-25 info@barngis.slu.se

Så här går det till

Eleverna arbetar individuellt vid en dator. Lämplig ålder är från 10 år. Bäst fungerar metoden för barn i åldern 11-12 år, men barn upp till 18 år har deltagit. Inga namn eller andra personliga uppgifter lagras i databasen, endast uppgift om kön.

Datainsamlingen sker som ett mellanting mellan enkät och intervju. Frågorna ställs i form av text på dataskärmen, men en handledare finns med som kan svara på frågor och som ofta får veta mer i spontant samtal med eleven än vad som eleven registrerar i enkäten.

 1. Var bor du?
 2. Vilka vägar använder du till skolan?
 3. Vilka vägar använder du på fritiden?
 4. Vilka platser brukar du vara på utomhus?
 5. Finns det farliga eller otrevliga platser utomhus?
 6. Har du en favoritplats utomhus?
 7. Förslag på förbättringar i utemiljön? 

Kan eleverna orientera sig på kartan? Inte alla, men tillräckligt många för att få ett bra informationsunderlag. Genom att börja med att visa var skolan är och att eleven får leta rätt på var hen bor så är vår erfarenhet (vilket också stödjs av annan forskning) att många barn i åldern 10-11 år har goda möjligheter att orientera sig på kartan.

Varje intervju tar i snitt mellan 10-15 min.

Lärarna svarar för hur skolan använder utemiljön i undervisningen. Även de arbetar individuellt med enkäten, men svaren kan spegla information från en hel lärargrupp. Lärarnas frågor:

 1. Vilka områden utomhus använder skolan?
 2. Vilka vägar används under skoltid?
 3. Finns det farliga eller otrevliga platser utomhus?
 4. Har skolan några favoritplatser utomhus?
 5. Förslag på förbättringar i utemiljön?

  
www.milonic.com