2020-10-25 info@barngis.slu.se

Inloggning

Projektledare och handledare i de projekt som använder sig av metoden Barnkartor i GIS, får inloggningsuppgifter till administrationsfunktioner.

På administrationssidan kan man välja vilka frågor som ska ingå i projektet. T ex om elever som är 15 år eller mer ingår i projektet, så kan det vara relevant att fråga om mopedkörning. Information om projektet - vem som är ansvarig, syfte, antal elever och lärare som ska ingå mm är uppgifter som registreras på administrationssidan. 
www.milonic.com