2020-10-25 info@barngis.slu.se

Barnkartor Bäckby, Västerås

En Barnkarta ska tas fram för stadsdelen Bäckby i Västerås. Den 3 maj inleds arbetet i den första skolan.

Som en del av Västerås Stads satsning på stadsdelen Bäckby, har Bäckby Familj och Fritid samt Tekniska Nämdernas Stab gemensamt satsat på att ta fram en barnkarta för stadsdelen Bäckby. Detta undelag skall sedan ligga som ett underlag till det detaljplanearbetet som skall inledas under 2010


2010-05-01« tillbaka
 
www.milonic.com