2020-10-25 info@barngis.slu.se

 

Barnkartor i GIS - en metod för barns inflytande i planeringen

 

Barn och unga använder utemiljön mer än vuxna gör och på andra sätt. Därför har de också andra erfarenheter, behov och kunskaper än vuxna. Det är väl känt att barn och unga vill vara med och påverka sin närmiljö, och enligt FN:s barnkonvention har de rätt till det. Metoden Barnkartor i GIS har utvecklats för att underlätta att barns och lärares kunskaper om utemiljön ska kunna användas i planering och förvaltning av utemijön.

Metoden är utformad för att de data som samlas in ska ha en sådan kvalitet att den kan användas i offentlig förvaltning, men också i forskning och uppföljning av miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö”. Det medför krav på att datainsamlingen sker under kontrollerade former med en ansvarig projektledare, handledare till barn och lärare samt att feed-back sker till de deltagande barnen och lärarna. Metoden är utvecklad vid SLU, institutionen för stad och land, av Ulla Berglund och Kerstn Nordin.

För insamling av data kan bärbara datorer eller en webapplikation användas.

Metoden har använts i:

Täby kommun,  2009. Del i projektet "Plats att växa". Drygt 600 barn deltog, från 28 skolor. Syfte: Underlag till översiktsplanen

Västerås stad, 2010. Knappt 100 barn från 2 skolor deltog. Syfte: Stadsdelsupprustning.

Örebro stad,  2011. Ca 80 barn från 3 skolor deltog. Syfte: Underlg för ÖP och trafikplanering

Hällefors kommun,  2011-12: Barn från 4 skolor på två orter deltog. Syfte: Skolnedläggning, skolvägsplanering

Falu kommun, 2012: Barn från 1 skola centralt i Falun deltog. Syfte: Säkra skolvägar. Rapport från kommunen hittar du i navigatorn under Länkar.

Ulla Berglund och Kerstin Nordin

 

Nyhetsarkiv »

 
www.milonic.com